facebook

toja
Tomasz Janeczko


kom. 0 606 430 803
e-mail: witaj@toja.org
skype: t.o.j.a.
aim: t.o.j.a@mac.com


Copyright © 2018 toja.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

UKSW

strona internetowa

Projekt szaty graficznej strony internetowej wydzia??u teologicznego Uniwersytetu Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego. Do zada?? nale??a??o opracowanie uk??adu tre??ci i dzia????w oraz graficzna reprezentacja strony. (projekt niezrealizowany)